BAB - Pásmo S2

0+ rokov. Súťažné pásmo so slovenským dabingom.

Aj filmy pre najmenších nesú veľké posolstvá. Pásmo “S” pre našich najmladších fanúšikov je prevažne humorne naladené. Večer pred spaním, pred olovrantom v škôlke, po prechádzke v parku... Na svoje si príde každé dieťa so záľubou v animovaných rozprávkach!

Súčasťou poroty sa môžete stať aj vy! Pomôžte nám vybrať film, ktorý získa Cenu DAFilms JUNIOR. Hlasujte za svojho favorita do 7. októbra 15.00 vo formulári TU.

Okrem filmov sme pre váspripravili aj zábavné kvízy, ktoré nájdete pri jednotlivých pásmach. Môžete tak s nami súťažiť o zaujímavé ceny.

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Nenafukuj to

Česká republika, 2022, 0:07:17, 2D animácia, Réžia: FAMU

Dve dievčatká sa hrajú s loptou. Po jednej šarvátke sú však jedna na druhú nahnevané a urazené. Odujú sa a tak sa nafúknu ako balóny až vyletia k oblakom. Dievčatá nemajú poňatia o tom, ako sa dostať späť na zem a ako zachrániť svoje mačiatko, ktoré uviazlo na strome.

Pierko Kiki

Francúzsko 2020,0:05:47, 2D animácia, Réžia: Julie Rembauville

Kanárik Kiki pozná len svoju klietku a starú pani, ktorá ho kŕmi. Sníva o tom, že bude spolu s vtákmi vonku voľne lietať. Keď konečne ostanú dvierka klietky otvorené, tak vyletí a objavuje veľký svet vonku, v ktorom však musí vedieť lietať. Koniec koncov, byť voľným vtákom je desivé.

Marea

Švajčiarsko, 2022, 0:04:30, 2D animácia, Réžia: Giulia Martinelli

Jedinečná rodina strážcov Mesiaca žije na malom ostrove a vyrovnáva sa nielen s dobrými a zlými chvíľami v každodennom živote, ale aj s prílivom a odlivom. Film zobrazuje krehkú rovnováhu medzi postavami a prostredím, v ktorom žijú.

S klbkom vlny

Argentína, 2022, 0:04:31, Stop Motion, Réžia: Belén Ricardes

V horách severozápadnej Argentíny trávi jedno dievča zimu vo svojej chatrči. Tká farebné pončá pre svojich priateľov, miestne zvieratá, ktorých sa vydá hľadať, aby ich zahriala vlnou a pozvala ich do svojej chatky na maté a príbeh či pieseň čo zahreje.

Šmolkovia Séria 1 – Zašmolkujte si pásy

Belgicko, 2021, 0:11:00, 2D animácia, Réžia: Grégoire Pascual-Martin

Peyove milované postavy sa vracajú späť na televízne obrazovky v úplne novej vysokonapäťovej 3D verzii tohto večného favorita. Nová séria, vytvorená pre dievčatá aj chlapcov, posunie s použitím čistej šmolkovskej DNA z komiksov kúzlo a absurditu originálu do ešte väčších výšin, a dokonale zapadne do dnešnej rýchlejšej doby. Predstavíme originálne príbehy so zložitejšími postavami, svižnejšími dialógmi a radostnou anarchiou, ktoré sú neodolateľné pre súčasné publikum vo veku od 5 do 10 rokov po celom svete. Bude to výbušná škatuľka dobrodružstva a humoru!

Šťastný banán

Irán, 2020, 0:08:18, Papieriková animácia, Réžia: Reyhane Kavosh, Ali Raeis

Galin je mrzutý samec gorily, ktorý žije v lese. Nemá žiadnych priateľov, až dokým sa na neho jedného dňa neusmeje banán a všetko sa zmení.

Tonka to urobí zajtra

Chorvátsko, 2021, 0:07:16, 2D animácia, Direction: Morana Dolenc

Tonka rada všetko odkladá na zajtra. Domáce úlohy, venčenie psa alebo upratovanie hračiek; to je fuk, pretože čokoľvek má Tonka na práci, vždy nájde spôsob, ako to odložiť na zajtra. A preto dostala zajtrajšiu chorobu, ktorú majú deti, čo odsúvajú povinnosti na zajtra.

Ranné vtáčatá

Kanada, 2021, 0:03:23, 3D animácia, Direction: Cole Stevenson

Malý tučniak sa snaží nájsť si kamaráta na hranie.


Don´t blow it up

Czech Republic, 2022, 0:07:17, 2D Animation, Direction: FAMU - Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague

Two little girls are playing with a ball. But after a petty quarrel, they get angry with each other and take offense. Their umbrage makes them inflate like balloons, they fly all the way up to the clouds. Girls get stuck up there, with no idea how to get down and save their kitten stuck in the tree.

Kiki The Feather

France, 2020,0:05:47, 2D Animation, Direction: Julie Rembauville

Kiki the canary only knows his cage and the old lady who feeds him. He dreams of flying with the free birds from outside. When at last the door of the cage stays open, he escapes and discovers the big outside where it’s necessary to know how to fly. Finally, being a free bird, it’s scary.

Marea

Switzerland, 2022, 0:04:30, 2D Animation, Direction: Giulia Martinelli

A special family of moon guardians is living on a tiny island and dealing with the ups and downs of their everyday life and of the tide. The film depicts the delicate balance between the characters and the environment in which they live.

With a Wool Ball

Argentina, 2022, 0:04:31, Stop Motion, Direction: Belén Ricardes

Among the hills of northwestern Argentina, a girl spends the winter in her hut. She weaves colored ponchos and goes in search of her friends, native animals of the area, to keep them warm with her wool and to invite them to her hut to drink mate together and warm up with a story and a song.

The Smurfs Season 1 - Smurf your seat belts

Belgium, 2021, 0:11:00, 2D Animation, Direction: Grégoire Pascual-Martin

Peyo’s beloved characters are careening back on TV in a brand new, high-voltage, 3D version of this perennial favorite. Using pure Smurf DNA from the comic books, this new series aimed at girls and boys will push the charm and absurdity of the original to greater heights, fitting in perfectly with today’s faster-paced times. We’re going to present original stories with more complex characters, snappier dialogues, joyful anarchy, and irresistible global appeal for a contemporary audience aged 5 to 10. It will be an explosive box of adventure and humor!

Happy Banana

Iran, 2020, 0:08:18, Cutout Animation, Direction: Reyhane Kavosh, Ali Raeis

Galin is a grumpy gorilla that lives in a forest. He didn’t have any friends, until someday a banana smiles at him and everything changes.

Tonka will do it Tomorrow

Croatia, 2021, 0:07:16, 2D Animation, Direction: Morana Dolenc

Tonka likes putting things off for tomorrow. Homework, walking the dog or putting away her toys, it really doesn’t matter, because whatever job Tonka has to do, she’ll find a way to put it off for the next day. And so she got Tomorrowings, which attacks children who leave things for tomorrow.

Early Birds

Canada, 2021, 0:03:23, 3D Animation, Direction: Cole Stevenson

A small penguin tries to find a friend to play with.

Film bohužiaľ nie je k dispozícii :(

V našom aktuálnom programe ale objavíte ďalšie skvelé filmy.

Rok výroby
Minutáž
54min 
Zvukové stopy 
Titulky 

Chcete byť pravidelne informovaní o novinkách v junior programe?

Odoslaním registrácie k Newsletteru súhlasím so zasielaním obchodných oznámení elektronickými prostriedkami a súvisiacim spracovaním osobných údajov na účely zasielania newsletteru Doc-Air Distribution s.r.o. a potvrdzujem, že som si prečítal(a) Zásady spracovania osobných údajov, textu rozumiem a súhlasím s ním, pričom beriem na vedomie práva tu uvedené, najmä právo na námietky proti realizácií priameho marketingu.

Poslat svému Junioru

Zavřít